top of page

Доставкa, замяна и връщане

Условия на доставка 

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез следните способи: 

 - чрез куриерска услуга от трето лице

Цена за доставка

Разходите за доставка са за сметка на потребителя. Ще се свържем с Вас с предложение, за да потърсим Вашето одобрение за предпочитания от Вас начин на доставка. Имайте предвид, че е възможно само да дадем точна цена за доставка, когато сте направили поръчка. Разходите за доставка на износа са силно повлияни от размера и / или теглото на стоките, така че поръчката трябва да бъде избрана и опакована, за да даде точни възможности за доставка. Не се изпраща никаква експортна поръчка, без клиентът да потвърди разходите за доставка. Не се извършва плащане преди изпращането на поръчката. Доставката се извършва на адреса на потребителя на територията на Република България или по света, освен ако на сайта не е посочено друго.

Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчката в случаите, когато Потребителят е посочил неточни, непълни и / или неточни лични данни, включително при посочване на непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

 

Изпращане и срокове на доставка

Доставката е в рамките на сроковете, описани при всяка опция за доставка. При изключителни обстоятелства, Търговецът си запазва правото да удължи срока за доставка, като информира незабавно Потребителя за това. Търговецът обработва поръчките в рамките на 1 работен ден от поръчката. Доставките обикновено се извършват в рамките на обичайната времева рамка съгласно избрания метод на доставка. Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големи пратки при използване на куриерска услуга се доставят до входа на сградата.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката и да ги уведоми незабавно, ако има някакви несъответствия, недостатъци и неуспехи. Ако Потребителят не го направи, се приема, че доставката е била приета без възражения.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички вносни такси за вноса на стоките са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да претендира за възстановяване, ако откаже да плати таксите за внос или да получи пратката. 

Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

Връщане и замяна

1 Върнатите стоки трябва да бъдат в ново, неизползвано и немаркирано състояние, като етикетите на производителя все още са прикрепени и трябва да бъдат придружени от копие на фактурата или препоръка.

2 Не се приема връщане или замяна след 1 месец от датата на фактурата.

3. Купувачът отговаря за разходите за опаковане, застраховка и превоз на върнати стоки. Това включва доставки, които са отказани, като тези разходи могат да бъдат значителни поради надбавките, наложени от превозвачите.

4. Връщане на специални поръчки, продукти, изрязани или изработени по поръчка, доставени от уреда или по тегло, безопасност (ракети, торби за плавателност и др.), Медицински артикули, платна, рангоути, електронни елементи (без часовници) няма да бъдат приемани.

5 Върнатите стоки, които са приети и впоследствие върнати на склад, ще подлежат на 10% такса за попълване или такса за администриране в размер на € 3,50, която е по-голяма (това изключва обмена на облекло). Това изключва стойности на поръчки над € 295, които са предмет на нашата преценка.

6 Търговецът си запазва правото да откаже връщането на поръчка, направена с цел оценка, измама, неподходяща стопанска дейност или разумна причина, посочена от Търговецът.

7. Върнатите безплатни поръчки, ще се таксуват на цената на осъществената доставка, като разходите за обратната доставка, ще се приспаднат от цената, която следва да бъде възстановена на Потребителя  

bottom of page